Διαθέσιμη η έκδοση 1.1 του iSlands για iPhone

Σας ενημερώνουμε πως από τις 19/07/2010 είναι διαθέσιμη η διορθωτική έκδοσης 1.1 του iSlands for iPhone. Στην καινούργια έκδοση έχουν γίνει οι παρακάτω αλλαγές – διορθώσεις :

  • Ελάττωση του χρόνου που μεσολαβεί για να επιχειρήσει η εφαρμογή  δικτυακό  συγχρονισμό με την βάση της ForthCRS. Κατά τον συγχρονισμό ανανεώνονται ονόματα πλοίων και εταιριών μόνο.
  • Στα αποτελέσματα των αναζητήσεων, επιτρέπεται πλέον η προβολή δρομολογίων για τα οποία το όνομα του πλοίου ή της εταιρίας δεν είναι ακόμα γνωστό. Το φαινόμενο αυτό μπορεί να παρατηρηθεί κατά τους καλοκαιρινούς μήνες διότι οι αλλαγές και οι προσθήκες στα δρομολόγια των πλοίων είναι συχνές.
  • Διάφορες άλλες εσωτερικές αλλαγές και βελτιώσεις.

Η νέα έκδοση είναι διαθέσιμη από το Ελληνικό AppStore και διατίθεται δωρεάν.

You may also like...

Leave a Reply