Διαθέσιμη η έκδοση 1.1 του iSlands για iPhone

Σας ενημερώνουμε πως από τις 19/07/2010 είναι διαθέσιμη η διορθωτική έκδοσης 1.1 του iSlands for iPhone. Στην καινούργια έκδοση έχουν γίνει οι παρακάτω αλλαγές – διορθώσεις : Ελάττωση του χρόνου που μεσολαβεί για να επιχειρήσει η εφαρμογή  δικτυακό  συγχρονισμό με την βάση της ForthCRS. Κατά τον συγχρονισμό ανανεώνονται ονόματα πλοίων και εταιριών μόνο. Στα αποτελέσματα […]

Rss Feed Tweeter button Facebook button Technorati button Reddit button Myspace button Linkedin button Webonews button Delicious button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button